• facebook
  • instagram
  • mail
title

Den bästa PR man kan få är från nöjda, glada kunder. Mitt hjärta spricker av stolthet när jag lyckas inspirera och motivera andra till en hälsosammare, smartare livsstil. Här följer ett axplock av uttalanden från härliga människor som kommit min väg och som jag väglett genom yoga, detox & mindful eating, föräldraskap och karriärcoachning. Varje dag är jag tacksam över att kunna bidra till förändring & glädje! TACK!